Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Kroppstelemetri i F1 – En handfast nyhet

Av Posted on 0 Inga taggar 1

Rent tekniskt var 2017 ett av F1-klassens mest omvälvande år. De tekniska förändringarna inför säsongen gav oss snabbare, mer spektakulära, och mer svårkörda bilar. Förändringarna inför 2018 har varit klart beskedligare – och gott så. Ofta krävs det någon eller några säsonger innan ett nytt tekniskt reglemente ”sitter”, och varje större förändring kostar teamen enorma summor. Därför är det bra att inte ändra om i onödan.

En intressant teknisk förändring inför 2018 som inte har fått så mycket uppmärksamhet gäller en inte oviktig del av förarnas personliga skyddsutrustning: deras handskar.

Foto: FIA

Handskarna har såklart alltid haft en skyddande funktion – men från och med i år kan de komma att bli helt avgörande i situationer där förarnas liv står på spel.

Internationella bilsportförbundet FIA har nämligen introducerat en nyutvecklad tävlingshandske som i realtid sänder biometrisk information om förarnas kroppsfunktioner till den medicinska räddningspersonalen.

I praktiken handlar det om en 3 millimeter tunn sensor insydd intill handflatan, som mäter förarnas puls och blodets syresättning – potentiellt avgörande information i samband med olyckor som riskerar förarnas andning.

Men detta är bara början. Utvecklingen av den biometriska handskens funktioner kommer att fortsätta under säsongen och på sikt är tanken att den ska kunna mäta och sända även annan information till både den medicinska räddningspersonalen och teamen själva vid sidan om banan.

Funktioner för att mäta förarnas andningstakt och kroppstemperatur är under utveckling och lär debutera renare under året, och på sikt räknar FIA med att tekniken kommer att användas även i andra klasser än F1.

Tidigare har man varit tvungen att lyfta ut föraren ur bilen innan man har kunnat erhålla den här typen av information och faktiskt avgöra om föraren är allvarligt skadad eller inte. Ett exempel som FIA själva lyfter fram är Carlos Sainz extremt håra smäll i FP3 inför Rysslands GP 2015. Här kunde räddningspersonalen inte komma åt föraren och avgöra hur illa skadad han var – de var tvungna att vänta tills banpersonalen avlägsnat skyddsräcket under vilket bilen och Sainz hade kilats fast.

Med handsken på plats kommer man även att enkelt kunna följa hur förarens hjärt- och lungfunktion förändras under transporten till banans medicinska center, och kommer snabbare att kunna sätta in åtgärder vid en eventuell akut försämring.

Gergei Farkas, GF1