Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Idiotiskt zonförsvar

Av Posted on 0 Inga taggar 4

Miljözoner i städer är hjärnsläpp. 

Men säger man det är man mot ren luft. 

Bilhatarna som vill framstå som väldigt bra människor har äntligen fått ett legitimt skäl att stoppa bilarna. Anser de. Men all form av logik och förnuft saknas. Pengarna först: Transportstyrelsen har räknat ut att det kan kosta bilägarna tio miljarder, medan Miljöpartiet själva räknat och kommit fram till 2,5 miljarder. Utöver det måste Stockholms stad investera minst 150 miljoner kronor i zonerna. 

Nu över till utsläppen: Var finns logiken i att lastbilar och bussar som står för närmare 60 procent av kväveoxidutsläppen i Stockholms innerstad ska få köra fritt? Varför är avgaser från privatbilism värre än från lastbilar och bussar?

Varför ska gasbilar som kan köras på bensin få köra i de känsligaste zonerna bland elbilarna? Svaret är att många taxibilar kör på gas – men är avgaser från taxibilar mindre farliga?

”Förklaringen” är givetvis att kollektiv transport alltid är bättre än privat, oavsett utsläpp och kostnader. Eller hur?

Avgasutsläpp från bilar som är 30 år gamla är tydligen inte heller farliga? Så kallade veteranbilar ska nämligen få köra fritt. Moderna laddhybrider med bra avgasrening som kan köras på el är däremot bannade? Är detta logiskt?

Hur ska då zonerna kontrolleras? Förslaget säger att polisen – som i dagsläget inte hinner med sitt jobb – ska sköta övervakningen. Är det rätt prioritering?

Följden av politiken är att dieselbilar anses pestsmittade och försäljningen rasar liksom andrahandsvärdena. Den som bor utanför våra största städer och kör långt vågar inte köpa en ny dieselbil – trots att de är bättre för klimatet än bensinbilar, går att köra på förnyelsebart och dessutom får allt bättre rening.

Så har vi det här med luftkvaliteten: Är den rekordren eller dör det 1 000 personer i Stockholm varje år på grund av den dåliga luften? Svaret beror på vem man frågar. Miljöförvaltningen i Stockholm säger att luften har blivit bättre men att den bör bli ännu renare. 

Vilka slåss för miljözonerna? Svaret är Miljöpartiet. Socialdemokraterna har inte ett ord om miljözoner på sin hemsida och vill enligt tidningsartiklar ”ha en bred uppgörelse”. Hur kan det komma sig att Miljöpartiet får styra och ställa som de vill? Varför är sossarna så mesiga? Antingen är man för eller så är man emot.

Jag träffade Miljöpartiets starke man i Stockholm, Daniel Helldén, som längtar efter miljözonerna. Min fråga till honom var: Varför tillåter man inte alla bilar, lastbilar och bussar att köra in i staden, medan de får betala trängelskatt utifrån miljöklass? Smutsigast betalar mest.

På så vis kommer snabbt de renaste fordonen in i city, försäljningen av elbilar stimuleras, samtidigt som ingen stängs ute och bilarnas värde behålls. Enkelt och effektivt.

Svaret blir att det skulle strida mot tidigare beslut. Just det, Miljöpartiet vill absolut inte riva upp gamla beslut och ta nya … Svaret blir också att det skulle krocka med ”hänsynen till Volvo”. För så är det, ingen svensk politiker vågar ta ett beslut som skulle missgynna Volvo. Eftersom Volvo ännu inte har elbilar vågar man inte gå på den linjen.

Men man älskar att ta beslut som missgynnar bilägarna med känslomässiga argument som ”Hur mycket är ett liv värt?”. Samtidigt skiter man alltså fullständigt i avgaserna från lastbilar och bussar. Och taxibilar. Och veteranbilar.